Katro Ogrody

Katro Ogrody

Zakres działań

Naszym klientem była pracownia architektury krajobrazu Katro. Przedmiotem naszego zamówienia była realizacja strony internetowej.

Pracownia Katro oferuje: konsultacje architekta krajobrazu, projekty ogrodu, nadzór nad wykonaniem ogrodu, inwentaryzacje roślinności, projekty gospodarki drzewostanem, opracowania przyrodnicze, projekty zagospodarowania terenów zieleni (osiedla mieszkaniowe, skwery, parki, place zabaw, itp.), projekty roślinności na stropach – dachach, aranżacje wnętrz roślinnością, nadzór nad urządzaniem terenów zieleni, doradztwo i konsultacje.

Back to top button