Tag:Programowanie

css-mediaqueries-variable

Zmienne css / sass / scss w deklaracjach media query.

Przy pisaniu kodu css mamy możliwość używania zmiennych. Korzystanie z nich jest wygodne: daje mniejszą liczbą powtórzeń, większą elastycznością i […]


Zobacz więcej
Woocommerce-aktualizacja_liczby_produktow_w_koszyku_przy_uzyciu_AJAX

WooCommerce – aktualizacja liczby produktów w koszyku przy użyciu AJAX

W tym artykule pokaże w jaki sposób tworząc motyw dla WordPress z WooCommerce możemy dodać funkcjonalność pokazywania ilości produktów w […]


Zobacz więcej
Formularze na stronach internetowych

Formularze na stronach internetowych

Formularze na stronach internetowych są tak bardzo wszechobecne, że czasem nawet nie jesteśmy świadomi ich obecność. Tak dla przykładu zobaczmy […]


Zobacz więcej
dark-mode-code

Kodujemy dark mode – html, css, js

Ciemne interfejsy są coraz częściej spotykane na stronach www, aplikacjach internetowych. Poniżej, w kilku krokach, pokażę jak można zakodować funkcjonalność […]


Zobacz więcej
HTTP status codes

Kody odpowiedzi HTTP

Są to informacje wysłane przez serwer do klienta (np. przeglądarki internetowej), które informują o sposobie / wyniku realizacji zapytania klienta. […]


Zobacz więcej
WordPress Gutenberg Color Palette

Gutenberg – definiowanie własnej palety kolorów

W poprzednim artykule była mowa o funkcjach edytora Gutenberg związanych z wyrównywaniem wybranych bloków. Dziś przyjrzymy w jaki sposób w […]


Zobacz więcej
WordPress Gutenberg cover

Gutenberg – ustawianie szerokości wybranych bloków

Gutenberg to nowy edytor tekstu dla WordPress, który daje nowe możliwości i funkcjonalności. Jest edytorem blokowym. Wprowadzaną do niego treść […]


Zobacz więcej
flexbox cover

Flexbox

Flexbox czyli flexible boxes. Jest to sposób tworzenia layoutu w CSS3, który umożliwia elastyczne zarządzanie elementami na stronie. Założeniem w […]


Zobacz więcej
Jednostki css

Jak używać jednostek w CSS

Każdy element renderowany na stronie internetowej ma możliwość definiowania swojego wyglądu poprzez właściwości opisane w CSS. W tym wpisie opiszemy jednostki jakich możemy używać w CSS.


Zobacz więcej
Back to top button