Kodujemy dark mode – html, css, js

Ciemne interfejsy są coraz częściej spotykane na stronach www, aplikacjach internetowych. Poniżej, w kilku krokach, pokażę jak można zakodować funkcjonalność „dark mode” na stronie internetowej przy użyciu html, css i js.

Tworzymy przykładowy markup w HTML i CSS wykorzystując stałe.

Tworzymy standardowy markup w html, z dołączonym w nagłówku plikiem stylów. W stopce dołączamy plik js.
Sam dokument zawiera nawigację zawierającą dwa przyciski: do zmiany trybu light i dark. Reszta to przykładowa treść strony.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Dark mode - test</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat&display=swap"
   rel="stylesheet" />
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <nav class="navbar">
   <ul class="dropdown">
    <li class="dropdown-item">
     <a id="light" href="#">Light</a>
    </li>
    <li class="dropdown-item">
     <a id="dark" href="#">Dark</a>
    </li>
   </ul>
  </nav>
  <main>
   <h1>Dark mode</h1>
   <p>
    Kodujemy dark mode przy użyciu html, css, js
   </p>
  </main>
  <script defer src="app.js"></script>
 </body>
</html>

W pliku css definiujemy przy użyciu stałych dwa lub więcej zestawy kolorystyczne, których chcemy użyć.


Używamy pseudoklasy: root , która odnosi się do głównego węzła dokumentu. Tu definiujemy interesujące nas stałe. 
Przy użyciu atrybutu [data] definiujemy dodatkowy zestaw stałych.   

:root {
  --black: #2a2e35;
  --white: #ffffff;
  --blue: #36c;
  --bg: var(--white);
  --text: var(--blue);
  --bg-nav: var(--blue);
  --text-nav: var(--white);
  --border-color: var(--white);
  --bg-normal: var(--blue);
}

[data-theme="light"] {
  --bg: var(--white);
  --text: var(--black);
  --bg-nav: var(--white);
  --text-nav: var(--black);
  --border-color: var(--black);
  --bg-normal: var(--blue);
}

[data-theme="dark"] {
  --bg: var(--black);
  --text: var(--white);
  --bg-nav: var(--black);
  --text-nav: var(--white);
  --border-color: var(--white);
  --bg-normal: var(--blue);
}

body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  font-size: 16px;
  color: var(--text);
  background: var(--bg);
  transition: background 300ms ease-in-out, color 1000ms ease-in-out;
}

ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: auto;
  opacity: 1;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: flex-start;
  height: 3rem;
  transition: opacity .15s ease-out;
}

a {
  text-decoration: none;
}

p {
  line-height: 2;
}

h1 {
  font-weight: 900;
  padding: 20px 0;
}

h2 {
  font-weight: 700;
  padding: 20px 0;
}

main {
  padding: 2rem;
  margin: 0 auto;
  max-width: 960px;
}

/* Navbar */

.navbar {
  min-height: 70px;
  width: 100%;
  background: var(--bg-nav);
  color: var(--text-nav);
  border-bottom: 1px solid var(--border-color);
  box-shadow: rgba(2, 8, 20, 0.1) 0px 0.175em 0.2em;
  display: flex;
  align-items: center;
}

.dropdown-item a {
  width: 100%;
  height: 100%;
  size: 0.7rem;
  padding-left: 10px;
}

.dropdown-item a::before {
  content: ' ';
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: 50%;
  width: .7rem;
  height: .7rem;
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  margin-right: 10px;
  margin-bottom: 1px;
}

#dark::before {
  background: #2a2e35;
}

#light::before {
  background: #ffffff;
}

#normal::before {
  background: var(--bg-normal);
}

.active-theme {
  margin: 0 10px;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 5px;
  border: 1px solid var(--text-nav);
}


Ostatni etap to javascript

Przy użyciu javascript po kliknięciu w link menu podmieniamy zestaw zdefiniowanych stałych kolorów za pomocą funkcji setAttribute a jej wartość przechowujemy w localStorage przeglądarki.

const darkButton = document.getElementById('dark');
const lightButton = document.getElementById('light');
const currentTheme = localStorage.getItem('theme') ? localStorage.getItem('theme') : null;
const body = document.body;

if (currentTheme) {
 body.setAttribute('data-theme', currentTheme);
}

darkButton.onclick = () => {
 body.setAttribute('data-theme', 'dark');
 removeActive();
 darkButton.classList.add('active-theme');
 localStorage.setItem('theme', 'dark');
};

lightButton.onclick = () => {
 body.setAttribute('data-theme', 'light');
 removeActive();
 lightButton.classList.add('active-theme');
 localStorage.setItem('theme', 'light');
};

Korzystając z tego rozwiązania można nie tylko zrobić „dark mode” ale także zakodować dowolne zmiany schematu kolorystycznego strony www.

W podobny sposób można też manipulować wielkością fontów oraz innych elementów na stronie www.

Przedstawiony powyżej sposób to tylko jeden z możliwych wariantów, kiedy tworzymy stronę internetową od początku.
W innym wypadku należy cześć plików css istniejącej strony www zmodyfikować lub przepisać na nowo. 

Ten sposób możemy wykorzystać przy budowie  statycznych stron www jak i stron, sklepów internetowych, opartych na systemach zarządzania treścią jak np. WordPress, Drupal, Joomla itp. Jednak w tym drugim przypadku będzie to bardziej skomplikowane i czasochłonne.

Najnowsze artykuły

WordUp Trójmiasto #18 - WordPress 20th Anniversary Meetup

WordUp Trójmiasto #18

W dniu 22.4.2023 W Gdyni odbył się WordUp Trójmiasto #18 (WordPress 20th Anniversary Meetup) Kolejne spotkanie twórców, użytkowników i pasjonatów […]


Zobacz więcej
css-mediaqueries-variable

Zmienne css / sass / scss w deklaracjach media query.

Przy pisaniu kodu css mamy możliwość używania zmiennych. Korzystanie z nich jest wygodne: daje mniejszą liczbą powtórzeń, większą elastycznością i […]


Zobacz więcej
Woocommerce-aktualizacja_liczby_produktow_w_koszyku_przy_uzyciu_AJAX

WooCommerce – aktualizacja liczby produktów w koszyku przy użyciu AJAX

W tym artykule pokaże w jaki sposób tworząc motyw dla WordPress z WooCommerce możemy dodać funkcjonalność pokazywania ilości produktów w […]


Zobacz więcej
migracja_uslug

Migracja usług: strony www, poczta mail, domeny internetowe

W rozmowach z klientami często wraca temat: domen internetowych, certyfikatów ssl, serwerów oraz poczty mail dla potrzeb ich działalności.  Podnoszone […]


Zobacz więcej
Back to top button